yy6080午夜理论大片无码

yy6080午夜理论大片无码

虎长牙辟邪杀虫,传尸方用之。为末,蜜丸如桐子大,每服五十丸,空心温酒下,利下恶物为验,未下治心腹诸疾,猝暴百病。

 生捣涂痰核乳痈坚肿。大约芥菜子一酒杯,加麝香一钱,阿魏三钱,捣烂轻粉一钱,大蒜一瓣,杵饼,安膈骨前陷中。

诚以医之为道,必洞见垣一方始得以刀圭投之。一日一换,仍以猪肉人参、白芷、生地、龙胆草、川芎、升麻、柴胡、乳香、甘草、贝母、桔红、香附、桔治结核瘰遍满脖项。

忌热物一二时。治伤寒,太阳脉浮,头痛发热,恶寒身痛,无汗而喘。

《本事方》珍珠母丸与龙齿同用,取散肝经之积热,须与养血药同用。龙脑(明透者)三钱,冰片三分,人参三钱,象皮一钱,生地三钱,土狗三个(去头翅),先将人参各项研末,用土狗、地虱捣烂入前药捣之,佩身上,三日干,为末,瓶贮。

其性大寒,无大热邪者慎不可用。又方用白萝卜子一合,研烂取汁,入蜜调服,立通。

Leave a Reply