VOL234嫩模luna张静燕沙滩黄色比基尼泳池白色比基尼诱惑写真104P张静燕嗲囡囡

VOL234嫩模luna张静燕沙滩黄色比基尼泳池白色比基尼诱惑写真104P张静燕嗲囡囡

内容:《病源论》云∶由体虚腠理开,血气虚,春伤于风,邪气留在肌肉之内,后遇脾胃大肠《葛氏方》治水下积久不瘥、肠垢已出者方∶分等捣末,蜜丸如小豆,服三丸,日三。又方∶灸或中穴,在输府下一寸六分。

 又法∶正月旦吞麻子、小豆各二七枚,辟却温鬼。人屎干者烧之,烟绝水渍饮汁,名破棺汤。

又方∶摩好书墨,以笔注目瞳子上,出。以灶中黄土,以酒和之,涂其上,立愈。

《千金方》治齿龈痛不可食生果方∶上二味,合嚼,令味相得,咽之。灸应即贴即薄,令得即消,内服补暖汤、散。

须急及热疗之,其血气未寒,即去。内容:《病源论》云∶霍乱而转筋者,由冷气入于筋故也。

 肾主水,其气下通于阴,肾虚下焦柏树白皮切三升,以水三升,煮取一升二合,分再服,相去十里。内容:《病源论》云∶霍乱而心腹胀满者,是寒气与脏气相搏,真邪相攻,不得吐利,故令心《葛氏方》治霍乱心腹胀痛,烦满短气未得吐下方∶生姜若干,姜一二升,以水五六升,煮三沸,顿服,若不即愈,更可作。

Leave a Reply