U281漫兮写真套图64P漫兮尤果网

U281漫兮写真套图64P漫兮尤果网

伤寒男子新瘥,未及平复,妇人与之交,得病,名曰阳易;妇人伤寒新瘥,未及平复,男子与之交,得病,名曰阴易。本方去牛乳,加陈酒,治血膈韭此足阳明药也。

若此之论,谁则信之。夫睾丸,俗称为外肾。

又法∶盐水洗净,鸡涎或粪涂之。或曰∶《内经》治痿,独取阳明何也,曰∶只诸痿生于肺热一语,已见大意,金体燥而居上,主气畏火者也;土性湿而居中,主四肢畏木者也;嗜欲不节,则水失所养,火寡于畏而侮所胜,肺得火邪而热矣,肺受热邪,则金失所养;木寡于畏而侮所不胜,脾得木邪而伤矣,肺热则不能管摄一身,脾虚则四肢不为人用,而诸痿之病作矣。

此证自三阳传来者,纯是热证。 此足太阳、阳明药也,胸中痰食与虚烦者不同,越以瓜蒂之苦,涌以赤小豆之酸,吐去上焦有形之物,则木得舒畅,天地交而万物通矣。

补腰膝,壮筋骨,强阴肾,乌髭发。石脂寒能胜热,涩可收脱;用干姜者,假其辛热以从治;用粳米者,恐石脂性寒损胃也。

况五脏互相灌溉,传精布化,专赖傅相之功,焉得谓养荣不及于肺也哉。 所以然者,脾为万物之母,泄泻能坏人之母气故也。

Leave a Reply