No3118嫩模艾静香黑色束胸皮衣配吊带蕾丝袜半脱秀火辣身材诱惑写真38P艾静香秀人网

No3118嫩模艾静香黑色束胸皮衣配吊带蕾丝袜半脱秀火辣身材诱惑写真38P艾静香秀人网

若见背强身痛,不能转侧,恶寒而头汗者,当治太阳,用羌活胜湿汤。热邪内传,四肢厥冷,凉膈散等清之。

外有寒邪能折阳热者,乃是时行寒疾,仲景所谓春分以后,秋分节前,天有暴寒,为时行寒疾是也。少阴病,二三日不已,至四五日腹痛,四肢沉重疼痛,自下利者,此为水气,其人或咳,或呕,或下利,或小便利,真武汤主之。

皆以小青龙汤主之。甘草干姜汤见烦躁。

使脉不沉,身不热,又无他证,是无病患也,又何药焉?今余用于末后化,无化早之患,此于升麻紫草化毒汤中参化出来。

今六七日传里日期,无表里症,大便难,身微热,非阳明表邪,乃是阳明里症实热,故急下之。若三阳皆见症者,名三阳经合病。

由是书监不刊,事见《续易简方》。去芍药者,因胸满症,忌太阳阳明合病,喘而胸满,不可下,宜麻黄汤。

Leave a Reply