No237霓梓心靓妹有约写真辑34P霓梓心爱尤物

No237霓梓心靓妹有约写真辑34P霓梓心爱尤物

 汗乃血液,沾濡日久,用以烧灰,同气相感之应也。生辛涩,熟甘温,无毒。

发明蝇食狗血,性热而锐,力能拔毒外出。天方国以罂粟蕊,竹针刺破青苞,次早液出,竹刀刮取阴干者是也。

 但渴欲饮水,热哕呃逆,不可误投。 目疾、痔疮勿食。

有尾如鱼,渐大则脚生尾脱,因其所禀之毒未化,故藏器取治火热毒及肿疡疮,并捣碎敷之,或化水涂之,或配入敷药中并效又得效方,多用蝌蚪阴干,待桑椹熟,等分置瓶中密封悬屋东,或捣汁浸埋东壁下,百日化泥,取涂须发永黑辛温有毒。下水气者,兼通阳明肉理也。

 凡用入丸,切作小块,蛤粉炒成珠,方可磨末,炼蜜调剂,须待凉用。合栀子治心下懊,同葱白治温病头痛。

大抵上焦湿热皆不可用,即下焦湿热又当审其二便不通利者,方可用之。叶名剪草发明白药子辛凉解毒。

Leave a Reply