Vol301嫩模白茹雪私房公牛运动内衣全裸下身露翘臀撩人诱惑写真40P白茹雪模范学院

Vol301嫩模白茹雪私房公牛运动内衣全裸下身露翘臀撩人诱惑写真40P白茹雪模范学院

 若不急用白虎以清热,人参以养血液,邪火益盛,即有不要扑灭之势,故白虎又是阳阴之腑方也。饮安指出四因,逐层阐发阴阳之理,指点驱用仲景之方,皆调燮真元之法,无有不效,可谓神乎技矣。

此邪火伤阴,血液失运,急宜泻火养阴为主。虽具喜脉,切切不可说出,但云经闭。

 学者先要学此手眼。脉滑而数者,有宿食也,宜下之。

 过于悲哀者,损肺阳,肺中之阴自盛,即为客邪,上乘而为白翳障雾。予常以回阳收纳,交通上下之法治之,百发百中。

此真阳从唇而脱,旦夕死亡之征。既云益火之源,以消阴翳,必是在扶助坎中一点真气上说,真气一衰,群阴四起,故曰阴翳。

其人多闭目妄言,四肢无力,倦卧畏寒,身重汗出,即有欲饮冷水一二口者,其人无神,定当以回阳为准,切不可以为饮冷,而即以凉药投之,则害人多矣。或现身热,而却无痛苦情状,行动如常。

Leave a Reply