Vol407嫩模糯美子Mini日本旅拍私房缕空内衣秀丰乳肥臀极致诱惑写真72P糯美子美媛馆

Vol407嫩模糯美子Mini日本旅拍私房缕空内衣秀丰乳肥臀极致诱惑写真72P糯美子美媛馆

[2]缘肝血热耗,胆汁皆亏,血因火迫,灌入瞳中。 初被咬时,急就咬处刺令出毒血,以口含浆水吮洗伤处。

突睛漏睛连鹘眼,拳毛倒睫胞凝逢,眦赤花陷及黑钉,喎僻冰瑕粘睛并。条文:冰瑕翳深色微青,横贯乌睛珠痒疼,泪眵赤脉缘肝热,石燕丹宜外点灵,   内服茺蔚硝黄细,元芍知母壳防风。

条文:混睛初起白睛混,渐生赤脉遮瞳睛,或混白膜漫珠上,白忌苔光赤散红,   先痒后疼隐涩泪,肝藏毒风□洗通,后服地黄生熟生,蒺藜当归甘草通,   黄连木贼乌犀角,羌活元参军谷精。[4]先受风寒,后被跌打损伤者,瘀聚凝结,若脊筋陇起,骨缝必错,则成   <1>当先揉筋,令其和软,再按其骨,徐徐合缝,背膂始直。

一法:用明雄黄末二钱,青布包扎,蘸热烧酒于前心擦之,自外圈入内,其毛即奔至后心,再于后心擦之,其羊毛俱拔出于布上,埋之,忌茶水一日。[13]从肺俞行四椎下,去脊中二寸,正坐取之,厥阴俞穴也。

注:[1]隐白穴,在足大趾内侧端后,去爪甲角如韭叶许,是其穴也。 <2>次用榆树皮灸熨法。

[5]其证不红不肿,瞳人色变,而其光先明也。按:足阳明是足大趾之次趾,不是中趾,必传写之误。

Leave a Reply